איך להגיע ל”אין” שבנפש [#4127]

י"ד כסלו התש"פ

שאלה:

לכבוד מו"ר שליט"א
בס' דע את נפשך הרב מבאר שהאדם יכול לזהות עיקר יסודו ע"י המבט היסוד ה"אין" של הנפש, שהוא ע"י הנקודת השקט פנימי בנפש. כיון שספר זו היא דרך יותר קרובה לרוב נפשות (משא"כ הדרכים של ה"אין" שנכתבו בס' בלבבי משכן אבנה ח"ז ובס' דע את נשמתך), מהי הדרך הפשוטה ששייך רוב בנ"א, להגיע ל"האין" של הנפש? (חישבתי שהדרך לזה הוא כמו שהרב מבאר ב"דע את התבודדותיך", שע"י שמיעת ניגון או ריח נעים או טעימת דבר מתוק, אמנם האם עצות אלו ג"כ דרך להגיע לה"אין", שהיא נקודה כ"כ עמוקה בנפש??)
יישר כחך להרב

תשובה:

ככל שהאדם מגיע לשקט עמוק יותר כן נוגע באין שבנפש. ולכך שמיעת ניגון או ריח נעים וכו' הם חלק אפשרי להגעה לשקט.

אולם על דרך כלל אם האדם לא איזן את שורש מדתו הרעה ולא השקיט את רצונותיו אינו יכול להגיע לשקט עמוק ועדין ולבקוע לאין שבנפש.