עבודת האשה ואשת אברך כלל [#4163]

י"ד כסלו התש"פ

שאלה:

בס"ד
לכבוד הרב שליט"א,

א) באופן כללי, מהי עבודת האשה, ובאיזה נקודות האשה שונה מהאיש בעבודת ה' שלה? (מלבד קיום תרי"ג מצוות וגידול בנים?)
ב) שמעתי בדרשה מהרב שליט"א שהאשה יש לה יותר חיוב ללמוד ולהבין את הנפש, משא"כ האיש שמצווה על ת"ת אין לו את החיוב הזה כ"כ. לפי"ז האם כל סדרות "דע את" ו"ארבעת היסודות" הם שייכים יותר לנשים ולא לאנשים, כיון שסדרות אלו מבארים הכרת הנפש?
ג)ובפרט, מהו עבודת אשת אברך כולל? האם אשת אברך כלל צריך ג"כ לבנות עולם הפנימי שלה, או שסגי בכך על שיש להן מסירות נפש להתורה של בעלה (וכבר אמר הרב הרבה פעמים שע"י מסירות נפש האדם אין צריך לבנות עולם הפנימי שלו, כיון שע"י מסירות נפש האדם קופץ ישירה אל תכלית העבודה.)

יישר כחך ותודה מאד להרב שליט"א.

תשובה:

א. נודע משם הגר"א שעיקר עבודת האיש במצות ת"ת, "ספרא". ועיקר עבודת האשה, צניעות, "צניעותא". וכתולדה מכך עבודת האיש עיקרה איש תם יושב אהלים, והגית בו יומם ולילה, ובתורתו יהגה יומם ולילה. ועבודת האשה, בבית אלקים נהלך "ברגש". כל כבודה בת מלך פנימה, עולם רגשות פנימי.

ב. אצל האיש עיקר רוב יומו צריך שיהא במצות ת"ת, ומיעוטו עסק בנפש וכוחותיה – תיקונה ואיזונה. אולם אצל האשה מלבד גידול בני ביתה וסיוע בפרנסה לפני הענין, עיקר עסקה צריך שיהא בנפש, כוחותיה – תיקונה, ואיזונה. בנוסף יש לאזן זאת עם אהבת ישראל, וגמ"ח לרוב, לפי הענין.

ג. מסירות נפש היא דרך ליחידים ממש. ולכך ככלל מלבד התמסרותה לבני ביתה, ובעלה בראש, נצרך אף בנין עצמי של עולם פנימי.