182. מבולבל נפשית באיזה דרך לעבוד את ה’ – מה יעשה [#4904]

ט"ו כסלו התש"פ

שאלה:

מורנו ורבינו שליט"א, לצערי, אני חש חוסר חיות הרבה פעמים.
לעתים רבות צפות מחשבות "כיצד לעבוד את ה'?", "מה הדרך הנכונה?", "מה המחייב לעבוד את ה'?" (לא מצד פריקת עול חלילה, אלא מצד הפנימיות שתדחוף אותי לבצע משם את הדברים על הצד המושלם ככל שניתן). והן אמת, שספריו של הרב ("בלבבי") מרגיעים אותי מאד בשל האמת שבהם וההבנה בנפש האדם ובפנימיות.
ב"ה אני אחד מאלה שזכה לחוש בכאב הזה ובבלבול הזה בעבודת ה', אך מאידך הכאב הוא גדול עד כדי רצון לברוח מלימוד מוסר ואף זה משפיע על לימוד התורה ועוד עבודות פשוטות שבכוחי לעשות ואיני עושה.
איני יודע מהיכן זה נובע ומהיכן להתחיל. יתכן וזה חוסר הסבלנות, והרצון להגיע לתוצאות במיידי וכו' וכו', ויתכן והקושי נובע מתוך רצון לדעת שאני לא משקיע את עצמי בדבר שאיני מתאים עבורי ויתכן ויצר הרע ופחדים שהוא מעורר בי.
בכללי, התחושה שלי היא תחושת עונג כאשר אני קורא הנהגות טובות של קירבה ודביקות בה', אך לבצע את ההנהגות הללו מאד קשה לי, למשל: יסוד ושורש העבודה ועבודת התפילה שלו כפי שכתב בצוואתו, או לשוח עם ה' בשעת התבודדות וכדומה.
אשמח אילו הרב יוכל לכוון ולהעניק מרפא לנפש עייפה.
ואציין, שבכל תקופה אני נופל שוב בצורה מאד קשה ומחפש את עצמי בעבודת ה'.
תודה לכת"ר וסליחה על האריכות.

תשובה:

ראשית יש להתפלל לקב"ה שיכונך לאמת לברר חלקך שלך בעבודת ה', תפילה אמיתית מעומקא דלבא, ואם ניתן להוריד דמעות על כך מה טוב.
לאחר מכן יש לסדר סדר עבודה מעשית מתוך בירור לפי ערכך עתה, עבודה לפי מדרגתך בדוקא ממש, עבודה מעשית ממש לפי כוחות נפשך. יש להזהר מאוד לא להגרר לעבודה גבוה מדי מכפי ערכך. ראוי לקבל כמה נקודות קטנות מאוד, שיהיו יציבות וקבועות.
עבודה זו יש לסדר עבור חודש. ולאחר חודש להתבונן שוב לסדר בס"ד לחודש הבא. אין לשנות בתוך אותו חודש לעבודה אחרת ואין להתבונן על סדר העבודה רק בסוף החודש. עי"כ הנפש נשקטת מפינוי של אופני העבודה.