186. עצות להנצל מנסיונות קשים [#4908]

ט"ו כסלו התש"פ

שאלה:

האם הרב יכול לתת עצה למי שנכשל ע"י הליכה למקומות שבהם מסתכל בדברים שאינם ראוים, והנסיון הוא כאשר יש הרגשת ריקנות, ומאד קשה להתגבר. ומאד מתחרט ורוצה לתקן בעיה זו, אבל ניסה הרבה פעמים ולבסוף תמיד נכשל. נעריך מאד אם הרב יכול להציע משהו. תודה רבה.

תשובה:

א. לקבל קבלה שאם עבר ונכשל ח"ו יקנוס עצמו, בשעות לימוד, ממון לצדקה וכדו'.
ב. יחפש דברים שיריחקו אותו מאפשרות של נסיון.
ג. יזעק לה' מעומק לבבו.
ד. יסכים למות על מנת לא להכשל.
ה. בשעת נסיון ינסה להשביע יצרו בדבר היתר כגון אוכל מענג וכדו'. אולם לא יחכה לתוקף של נסיון, אלא כשמתחיל להרגיש ריקנות מיד ישתדל להסירה או להקטינה.
ו. בשעת תוקף הנסיון, אף אם עומד להכשל ח"ו, ישהה עצמו מעט ולא ילך מיד. וכן ח"ו בשעת כשלון לא ימלא רצונו בשלמות, אלא יפסיק מעט בכל פעם, וכן לבסוף לא ישלים כל רצונו, וכל זה יוצר שאין שליטה גמורה של היצה"ר.
ז. בשעת תוקף הנסיון אם אפשר ילך לטבול במקוה קר, ולפחות יצנן גופו במים קרים.
ח. ימצא חבר קרוב או רב שיקבל לספר לו כל פעם שנכשל ועי"ז יתבייש וימנע.
ט. יתבונן שהשי"ת עמו ועומד לידו וצופה בו בכל עת.
י. יעורר נפשו לכל היסורים הרבים שיש בעולם, ויציירם לפניו ויתירא שח"ו זה תולדה של כשלון מעין זה.