199. צניעות בדרך “רחובית” [#4921]

ט"ו כסלו התש"פ

שאלה:

שלום כבוד הרב, האם זה אמת או שקר, האם זה מצד הקדושה או להיפך, שאומרים לבנות ישראל לא ללכת עם חצאיות עד למטה כי זה רחובי?

תשובה:

מחד צריך להיות צניעות איש לפי מדרגתו מעבר לגדרי הדין. אולם מאידך אם זה צנוע אבל זה דרך "רחובי", יש לילך צנוע מאד באופן שונה שיהיה הבלטה בין הרחובי לצנוע מאד. כמו שכתב הרמב"ם על הבמות, שתחילה היו אהובים ואח"כ שעשו כן אומות העולם פסק [כלומר פסקו מלהיות אהובים]. אולם לעולם יש לכוין לצנוע מאד כל אחד לפי מדרגתו.