202. רשיון נהיגה לבת ישראל [#4924]

ט"ו כסלו התש"פ

שאלה:

קודם אודה על דרך החיים שהרב מנחיל לנו.
בענין למידת נהיגה לנשים. האם זה ראוי שאשה נשואה תנהג ברכב, האם יש בזה איזושהי הופעה פומבית שאינה ראויה, או שאולי להיפך יש מקום להעדיף את זה מאשר שתסתובב ברחוב ובאוטובוסים. יש"כ.

תשובה:

ודאי וברור הדבר שנהיגה זו היא היפך צניעותה של בת ישראל, שעליה נאמר אשתך בירכתי ביתך וגו'.
וכן ההתעסקות עם טיפול ברכב במוסך וכדו' אינו מדרך בת ישראל.
אולם אנו נמצאים בגלות עצומה מכל הצדדים, שאף נסיעה באוטובוס יש בה מכשולים רבים. ולכך נצרך בדיקה פרטית בכל מקרה לגופו בשיקול דעת עדין איזה גלות עדיפה.