225. שמיעת קול ה’ ולמות או לשמוע את משה רע”ה ולחיות [#4947]

ט"ו כסלו התש"פ

שאלה:

לכבוד הרב שליט"א. הרב אמר שאנו צריכים לבחור לשמוע עשרת הדיברות מהשם ואפילו אם מתים.
אבל כתוב בספר דברים (פרק ה' פסוק כה) הטיבו אשר דברו על זה, שלא היה בנו יכולת לשמוע דבר השם.
איזה דרך עדיף? לשמוע קול השם ולמות, או לא לשמוע קול השם ישר מהשם ולחיות ביראת שמים?

תשובה:

יש מדרגת עץ החיים וחי לעולם, דבקות בחיי החיים ב"ה. ויש מדרגת עץ הדעת, טוב ורע.
אילו בחרו לשמוע קול השם, היו מתים כמיתת נדב ואביהו, ודבקים בצרור החיים לנצח נצחים.
אולם בחרו לדבוק במדרגת עץ הדעת, לשמוע את משה שהוא "דעת טוב", וזהו מש"כ "הטיבו אשר דברו", כלומר דבריהם ממדרגת עץ הדעת טוב.
אולם התכלית השלמה, מסירות נפש שלמה אליו ית"ש כעקידת יצחק, ושם נכללים בחי החיים, "וחי ולעולם". והבן, שזה אינו מות כפשוטו, אלא מיתת נשיקה, התכללות בו ית"ש.