240. תענית יחיד על מנת השתתף בצער השכינה [#4962]

ט"ו כסלו התש"פ

שאלה:

א. האם תענית יחיד בשביל השכינה מועיל לה?
ב. ואם כן באיזה אופן זה מועיל לה?

תשובה:

א. כן. וזהו אחד מן האופנים להשתתף בצערה, ויש לשלבו עם שאר האופנים.
ב. באופן שמרגיש את צערה בפנימיות ועומק לבבו צער אמת. ובאופן שהוא במדרגה לצער עצמו עליה, ובאופן שהתענית ראויה לו לפי איזון כלל גופו, נפשו, ועבודת קונו.