414. שיטות לגמילה מעישון וירידה במשקל ע”פ התורה [#5179]

י"ז כסלו התש"פ

שאלה:

שלום רב.
ברצוני לשאול את הרב האם יש שיטות לגמילה מעישון ולירידה במשקל ע"פ תורת ישראל, שאותן אני יכול להציע למטופליי?
בכבוד רב,

תשובה:

הדרך שבה אנו דורכים היא דרך "ארבעת היסודות", שדרכה האדם מאזן את תכונות נפשו ועי"כ את מעשיו. שורש העישון ועודף משקל הוא [וכן כל הפרעה] תולדה של תנועה נפשית בלתי מאוזנת. ולכך הפתרון הוא איזון כוחות הנפש, ושורשיהם, ארבעת היסודות.
לדוגמא. היגגרות לעישון יכולה לנבוע מחוסר איזון של כמה יסודות, ולפ"ז אופן הטיפול ישתנה.
אש: מתוך התגברות כעס.
מים: הגררות לתאוה שבעישון.
רוח: חיפוש תנועה מתמדת נעימה, ותנועת העישון, בליעה ופליטת רוח, משקיטה את תביעת תנועה זו.
עפר: הרגל נעורים שהתחיל כשטות בעלמא, ועתה נעשה קבע מתוך עפר המכביד.
וכן היגררות לעודף משקל יכול לנבוע מחוסר איזון של כמה יסודות, ולפ"ז אופן הטיפול.
אש: הרגשת חסר פנימית, מתוך כילוי פנימי, שתובע תדיר מילוי. ויסוד חסר זה שורשו התגברות האש המכלה.
מים: תאוה, הגררות אחר אכילה.
רוח: תנועה תמידית מסביב לאכילה, ואכילה גופא.
עפר: תחושת "בטן מלאה", כבדות. ועד שלא חש כבדות זו אינו מרגיש ששבע. היפך עצת הרמב"ם שתמיד יאכל שליש פחות.