649. לימוד מספרי ליקוט שמחבריהם אינם שלמים בדעותיהם [#5434]

י"ז כסלו התש"פ

שאלה:

לכבוד הרב שליט"א.
יש כמה ספרים שמסדרים דברי תורה באופן מאד מסודר והקיפי ועקרוני שמרגישים הרבה תועלת ע"י לימוד בהם. אבל דא עקא שכפי הנראה הם למדו לערוך הספרים כן מסגנון חוקרי אומות העולם, והמחברים שומרים תורה ומצוות אבל יתכן שהשקפותיהם אינם שלנו לגמרי. האם ראוי להתרחק מהם או כיון שמרגישים תועלת ובהירות ע"י הלימוד בהם אין צריך?
יישר כח.

תשובה:

אם אין אפשרות חילופית יש להתחזק קודם לכן ביראת שמים טהורה ואהבת ה' ותפילה מעומק הלב. ומידי פעם להפסיק ולחזור כנ"ל עד שיורגש בנפשו אור ה' בהתלהטות, וחוזר חלילה. הנ"ל אמור רק באופן שהם שומרים תו"מ, אולם אינם שלמים בדעותיהם. ואין נגלה דעתם בספרם.