סגנון הלמידה של רבי נחמן [#5865]

י' שבט התש"פ

שאלה

לכבוד הרב שליטא,

מה דעתו של הרב על סגנון הלמידה עליו דיבר רבי נחמן? המקום העיקרי שמוזכר בסגנון למידה זה הוא שיחות הר”ן /אות ע-ו . שם רב נתן מדבר על לימוד מהיר מאוד, בלי בלבול, ולא נתקע על חלק שאתה לא מבין, אלא להמשיך הלאה ובפעם הבאה שתבין. הוא גם אומר שהכמות היא החשובה ביותר.

נקודה נוספת, שלמידת התורה כל מה שצריך זה לומר את המילים. אמירת המילים בלבד נקראת לימוד תורה.

האם הרב מרגיש שמישהו שהלב שלו מתחבר לסגנון הזה, וזה מאיר בו תשוקה לתורה, צריך להמשיך בזה?

תודה.

תשובה

יש ליגמר ויש ליסבר. והאופן הפשוט הוא מתתא לעילא. תחלה מיגמר ואח”כ מיסבר. אולם יש מהלך של מלעילא לתתא, והחכמה מאין תמצא. פשיטות המביאה להשכלה. וזהו המהלך המוזכר בשיחות הר”ן. ליגמר בפשיטות, ועי”ז דבקים באין, ומכח כך נולד ההשכלה.

צורת העבודה למעשה אף למי שנפשו חשקה באופן של מלעילא לתתא, הוא לשלב בין מלעילא לתתא ולבין מתתא לעילא, עם נטיה ל-מלעילא לתתא למי שנפשו חושקת בזאת באמת, כי זהו חלקו.