כאבים [#9378]

ט' תשרי התשפ"א

שאלה:

שלום כבוד הרב
מהם כאבי פנטום? (לדוגמא אדם שכרתו לו את הרגל הוא מרגיש כאבים ברגל כאילו הרגל
שם ממש)
על פי נפש האדם איזה חלק פועל באותו זמן?
איך הוא מרגיש כאב שם?

תשובה:

כח החוט של ההרגש הקשור למח מתפשט עד שם כי זה טבעו.