#12 הבנת הנפש [#10260]

כ' כסלו התשפ"א

שאלה:

המשך שאלה 10104

שלום לרב היקר,

ב”ה מתשובה לתשובה מרגיש יותר בהירות בדברים.

1. אסכם את הבנתי, בחב”ד זהו אחד שכולל הכל בתוכו (אחדות פרטות) (סוג של שורש למורכבות) בעוד הרב מכוון לאחד פשוט שיש לו התראויות (אחדות פרטות), בחב”ד יש אמונה של הויה לא שניתי שכוללת את ההתפרטות בעוד הרב מדבר על הויה פשוטה שההתראויות השונות הם בעצם רק אותה הויה ואין בהם יותר מזה, האם דייקתי נכון?
2. בחב”ד התורה והמצוות הם רצונו וחכמתו שמאוחדים בעצמותו וע”י העסק בהם העצמות נגלה למטה, לאחר תשובותיו היקרות של הרב, אני מבין שכל גילוי העצמות לפי תורת חב”ד הוא אך ורק גילוי עצמות המאור פה למטה, האם נכון?
3. האם התורה והמצוות ממשיכים גם את העצמות (לא עצמות המאור) ? ואם כן איך? הרי כל הנגיעה בעצמות הוא ע”י שלילה וחלילה מלשלול תורה ומצוות כדי להגיע לעצמות אך מצד שני עסק בתורה ומצוות הוא לעולם יהיה עסק בהתראות מסוימת (גם אם שוללת התראות אחרת עדיין זו התראות מסוימת ששוללת אחרת, לדוגמא רצון בורא ששולל רצון נברא).
4. מה היחס של תורה ומצוות לעצמות?
5. מה היחס של הויה לתורה ומצוות? אם ההויה היא למעלה מיחס של פרטים אז בעצם התורה והמצוות לא יכולים באמת להוביל אותי אליה לא?
6. איך כן התורה והמצוות מוליכים אותי אליה אם הם לא נוגעים בה?
7. אם באמת בהויה אין מציאות ואין דימיון אז בהויה אין תורה ואין מצוות, אז האם שאדם עוסק שם במקום הזה הוא משולל מיחס של תורה ומצוות (כמובן זמנית לאותו רגע)? והאם שאדם מגיע לשם (או שהבריאה תגיע לשם באלף העשירי) לא יהיו תורה ומצוות?
8. לאחר דברינו עד כה האם סדר הדרגות הוא כך מלמטה למעלה(וכך גם סדר העליה): צמצום,אור א”ס, עצמות מאור, אחד שכולל הפכים באופן שאינם הפכים בו, עצמות, הויה? האם החסרתי שלב כלשהוא?
9. האם כל הדרגות האלה ויחסם לתורה ומצוות מתבטאות גם בנפש שלי בהשתקפות מצומצמת ופרטית יותר?

תודה רבה מאוד!

תשובה:

א. כן.

ב. כן.

ג. אין “המשכה” להויה הפשוטה!!! הויה זו נגלית למעלה ולמטה, אולם לא נמשכת.

גילוי זה ע”י מסירות נפש, ביטול גמור של נברא, מסירות של עצם הוית הנברא, ועל ידי זה אין כח מסתיר לאמיתת ההויה הפשוטה. אולם זהו ביטול ברצוא ושוב. ברצוא בטל, ובשוב מקבל גילוי זה.

ד. כמ”ש הגר”א, העדר קודם להויה, היינו שורש להוי”ה תחתונה. והעצמות, לשון עצימת העין, שורש השלילה – העדר שקודם להויה, בחינת מאין תמצא.

ה. התראות של הויה פשוטה. אור המסירות נפש מוביל להויה, בסוד עתיק – דילוג. לא באופן של סדר עליה – אריך.

ו. מעליה שלב אחר שלב, ומגיעים למדרגת מסירות נפש, שכך ניתנה תורה, שעל כל דיבור פרחה נשמתם, ואזי נגלה אנכי – מי שאנכי, כמ”ש חז”ל.

ז. ידענו קיומה ולא ידענו מהותה. כיוון שזה רצוא ושוב, אינו נמצא שם בשלמות, ולכך אין שייך כלל פטור מתורה ומצוות. אילו היה שם בשלמות, היה יוצא מגדרי נברא לבורא, וזה אי אפשר.

ח. צמצום, אור א”ס, עצמות האור, מאור – אחד שכולל הפכים באופן שאינם הפכים בו, עצמות המאור – כח השלילה הגמור של עצם ההויה, הנברא, הויה.

ט. כן.