פרושים [#10451]

ה' טבת התשפ"א

שאלה:

שלום הרב היקר. האם מה שאכתוב זה אמת,לא נכון או מצריך תיקון בבקשה.
א-בעניין שלומית בת דברי שהייתה בבחינת ׳שלום׳(שלומית) ודברי(דבור) בשלמות כלומר הייתה בה גילוי מצד מלכות אין סוף שהוא בחינת שלום ,שלם,ועד לדיבור בחינת המלכות ולכן הייתה אומרת לכל אדם דווקא שלום עלכיים כי מצדה אין פסול וחוסר צניעות בהנהגה הזאת וסימן לכך שהייתה מאוד מיוחדת ויוצאת דופן מצד מדרגתה שכאשר בא עליה המצרי חשבה שזה בעלה כי בפנמיות העניין במדרגה שהייתה בה לא ראתה רע בכלל והכל טוב גמור מצידה ולכן לכל מי שנמצא במדרגה פחותה ממנה מתסכל עליה בצורה שלילית. ועוד נראה שהיה בחינה של ״ריבוי אור גורם לשבירת כלים״ וזאת הייתה הסיבה בעומק לכך שהמצרי בא עליה.ודווקא עניין זה נכתב בספר ׳ויקרא ׳ דווקא ובפרשת ׳אמור׳ דווקא ובפסוק כ׳ד דווקא שהוא עניין כ׳ד בתי דין שהם בחינת שם אדנות בחינת דיבור.
ב-בגמרא סוטה דף י׳ז כתוב על אחרית הימים ״חוצפא יסגא״.
אולי אפשר לומר שאחרית הימים תרתיי משמע כלומר מצד הזמן ומצד הנפש חוצפא יסגא כלומר מצד החיצוניות ידוע לכל מה שקורה אבל מצד הפנמיות ומצד החוצפא דתיקון זאת עצה נפלאה ומופלאה במיוחד לאחרית הימים שאף על פי שאנו נמצאים בתחתית המדרגה עד כדי כך שאין אנו ראויים מצד מצד שיפלותנו לפנות אליו יתברך ובטח שלא לקיים איזה תורה ומצווה (כזכור לי מדברי רבי נחמן זצ״ל) אף על פי כן צריך לומר לאבינו ולאלוקינו שאנו רוצים אותו להיות קשורים בו ודבוקים וכלולים בו ולא רק מצד הכלי הפרטי שלנו אלא מצד הכלי הכללי להיות הכי כלולים בו שאפשר ולא נהיה מוכנים לוותר על חוט השערה של קירבה אליו כי כל ריחוק ממנו אפילו כחוט השערה ביחס אליו זה אין סוף ריחוק ולא נניח את הרצון הזה לעולם, וזאת החוצפא מצד התיקון שבה תגרום לנו להתרומם מעלה מעלה לבחינת ׳יסגא׳ שכן האות ס׳ והאות ש׳ מאותן מוצאות ויוצא לנו ׳ישג-א׳ שנזכה לא׳ אלופו של עולם במהרה אמן.
ג- בעניין הקריאה בכל שנה ובמשך השנה לנסוע לרבי נחמן באומן אולי אפשר לומר מצד החיצוניות כלומר מצד המקום יש קריאות לנסוע לאומן אבל בפנמיות מצד הנפש הנשמות קוראות אחת לשניה לנסוע לאומן לשון אמונה בראש השנה כלומר האמונה היא ראש לשינויים שכל השינויים בבחינת תנועה והאמונה היא בבחינת חוסר תנועה ולכן המשך הדיבור של הנשמות הוא ׳אין דבר גדול מזה׳ ׳להיות אצלי על ראש השנה׳ ׳מי שהיה אצלי בראש השנה ראוי לו לשמוח כל השנה׳ שכן מי שזכה לבחינת אמונה מאותו רושם שנשאר לו רואי לו לשמוח כל השנה כלומר בכל שינוי שיהיה לו שהוא הפך האמונה בשורשה.
ד- האם דמותו החיצונית של משיח בן דוד למעלה במקומו והניצוץ בעולם הזה הם אותו דמות? ואם כן כל פעם שהמשיח נפטר ונולד ומימלא משתנה צורתו החיצונית גם אצל המשיח למעלה משתנה דמותו?
ה- מה סך ההיתרונות של יהודי שנולד ?

תשובה:

הנני טרוד הרבה ולא אוכל להשיב, עמכם הסליחה.