גאולה א-ב-ג [#10612]

ח' טבת התשפ"א

שאלה:

בס”ד
א) ראיתי בשם הבשע”ט ועוד שפעלו ע”י ייחודים ותפילות שהגאולה יבוא ברחמים ולא בהריגות, וגם שכל א’ יזכה להגאולה. א”כ למה אמר הרב שיש שני אפשריות באופן הגאולה (או באופן של דין וכדברי החסד לאברהם, או באופן של רחמים) וגם למה אמר הרב שרק אלו שיזכו לנתק עצמם מהגאולה יזכו להגאולה, לאור דברי הבעש”ט הנ”ל (ראיתי דברי בעש”ט אלו בספר “ים החכמה” של ר’ מורגנשטרן שליט”א).
ב) מלבד ניתוק ממדיה ואינטרנט שהוא שער הנו”ן דטומאה, האם יש עוד דברים שהאדם צריך כדי להיות ראוי להגאולה?
ג) העבודה האחרונה של כלל ישראל בסוף הגלות הוא לנתק עצמם ממדיה וכל הקשור עם הזה, האם זה במקביל למשיח בן יוסף (מסירות נפש) או משיח בן דוד (תמימות וביטול וענוה) או משה (התכללות התרי משיחין) או קולו של אליהו (התשובה קודם הגאולה לבשר את הגאולה)?
בתודה רבה להרב

תשובה:

א. כאשר נתארך הגלות וירד שער נון דנו”ן דטומאה לעולם נצרך מיתוק נוסף.

ב. “בקשו צדק בקשו ענוה אולי תנצלו ביום חרון אף ה'”.

הניתוק הוא משורש דשורש דרע, ונצרך “ציפית לישועה”, והתדבקות במהות אור הגאולה, שהוא עיקר ההכנה לגאולה, מלבד קיום המצוות, שהוא נצרך לעולם, אף לגלות.

ג. שאלה יפה מאוד. המדיה הוא “כללות” הכל, ולכך זה מקביל לכולם יחד. ובשורש הדק, למשיח בן דוד, שהוא “הויה” של נברא, ובדקות הממוצע בין בורא לנברא.