תיקון האדם [#7908]

י"ד טבת התשפ"א

שאלה:

שלום הרב,
לפני כ-3 שנים בחסדי השם גדולים זכיתי להכיר את ספרי הרב ולהחכים נורא.
בין היתר התחלתי כמעין חיפוש אחר הנפש, וממש התחלתי להחקות אחר ספרים המדברים בנושא.
ושאלה עומדת בליבי.
הרי ידוע מאמר רבי ישראל מסלנט שיכול אדם לבוא לתקן רק מידה אחת כל החיים,
והרי אני תמהה, מדברי הרב בספרי דע את ובלבבי משכן אבנה נראה לכאורה
שאדם שלא לומד את עבודת המידות כך לפי ארבעת היסודות וכו’ על פי חכמת האמת והקדמתה לכאורה אולי יכול ללמוד את כל התורה כולה, להיות בקיא נפלא, מחדש חידושים נוראיים,
אבל כל עוד שלא עבד בצורה עקבית ועייונית על מידותיו וכוחות נפשו, אפשר לומר שיפספס את התכלית?
השאלה היא האם באמת הבנתי נכון? שיכול אדם לעמול על התורה כל חייו ובאמת להיות בקיא בכל התורה ואעפ”כ – לא יגיע לתיקון שלו שהרי העיקר הוא תיקון והמידות ולא רק שלא עשה זאת אלא גם לא למד על נפשו ?

תשובה:

כן. אלא אם כן עסק בה לשמה, כמ”ש הגר”א ע”פ דברי הגמ’ בב”ב שבמקום תורה אין צורך במוסר. וזה קאי על תורה לשמה.