ערב רב ב”הדור האחרון” [#10791]

י"ז טבת התשפ"א

שאלה:

במסמך שלכם באנגלית כתוב שהערב רב הם חלק בתוך עם ישראל שנראים כיהודים אלא אין להם נשמות. מה המקור לזה? מדברים כאן על הנשמה או על הנפש בהמית יהודאין? לא יהודאין? מה זאת אומרת "לא נראים"?

תודה.

תשובה:

עיין בספר "הדור האחרון" שליקט בענין זה מדברי רבותינו.

הם חלקי הרע של נפש משה רע"ה, מקליפת נוגה שבו. שהוא שורש מידות רעות שבישראל כמבואר בפרטות בתחילת התניא.

כלפי חוץ לא ניכר, אולם זהו שורש מהותם.