החיים #2 [#11771]

י"ט אדר התשפ"א

שאלה:

המשך שאלה #11548
בענין תשובת מורינו הרב שליט”א. לא הבנתי האם נקודת הנצח שביהודי נקראת משתנית, במה היא משתנית, לכאורה החומרי מתפעל. כלשון המהר”ל. אולי בגלל שיש עליה אינסופית שאפשר לעלות?

תשובה:

כל דבר בנוי מאור וכלי. האור בלתי משתנה, אולם הכלי מזדכך יותר ויותר ובו השינוי, ועי”ז מאיר בו האור יותר ויותר.

11548 – 11769