תורתו של משיח [#11772]

י"ט אדר התשפ"א

שאלה:

בהמשך לשאלה #11562
הרב דיבר על תורתו של משיח כחיבור הפרד”ס. בעניי, לא הבנתי עד תורם כיצד מיישמים בצורה מעשית את קריאת הרב: “מצד כך, בכל ענין וענין, יש למצוא הקשר לעוד נושא וענין אחר בתורה שנראה מתחילה שאינו קשור כלל. וכך לילך מעט מעט מחיל אל חיל. לשם כך [נצרך] “הפשטה”, וגילוי נקודת הפנימיות, שבה נעשה אריגה וקשר זה. וכן, בכל ענין וענין, לראות אותו ממבט של פרד”ס, איך מתגלה לפי הפשט, לפי הרמז, לפי הדרש, ולפי הסוד”.
האם ‘ההפשטה’ שהרב מדבר עליה היא החתירה להבנת ה’נקודה הפנימית’ הבריסקאית (כניסוח הרב זווין) או ‘סיבת הדין’ הר’ שמעונית? או שכוונת הרב לעניין אחר? ואם אכן הם הם הדברים, כיצד מפליגים לשם למבט כולל יותר – הכולל את כל הפרדס?
ובכלל, אם אינני לטורח. בחלק הלמדנות יש לנו את רבותינו גדולי ראשי הישיבות, בפרשנות התורה יש לנו את רבותינו הראשונים וגדולי ליטא. אבל האם הרב יכול להפנות אותי לספרים העוסקים – או מדגימים. בין אם בצורה שלמה, ובין אם בצורה חלקית, את התורה המתקרבת ל’אורו של משיח’?
מקווה שהדברים אינם לטורח.
תודה רבה,

תשובה:

תורת בריסק או ר’ שמעון, הם פתח לכך. ויש להמשיך בתורתו של הרגצושבר. ואזי בחכמה הפנימית, ללמוד את שיטת הפתחי שערים, ואת תורת הלשם. ובחסידות, תורת חב”ד וברסלב. אם כי בברסלב הדברים סתומים מאוד, “חכמה סתימאה”.