שאלות בעניני נשים [#9612]

כ"ד אדר התשפ"א

שאלה:

יש לי 4 שאלות על ענינים שהרב דיבר בדרשות לנשים, ואם אפשר להרב לענות עליהם.
(1) בסוף סדרת “בת ישראל” הרב אמר שיש לכל אדם בין גבר בין אשה ללמוד והכיר היטב הארבע יסודות בנפש אמנם קיבלתי תשובה בעבר מהרב שסדרה זו שייך רק לאלו שיש להם הסבנלות וכח העמקה ללמוד סוגיא זו ולאו מוח סביל דא, ובפרט נשים. א”כ האם למעשה יש לכל אשה ללמוד סדרת ארבע היסודות בנפש או לא?
(2) מצד א’ הנשים שייכות ביותר לכח הבינה שהוא או ידיעת פרטים או ידיעה חושית של דבר, והם לא כ”כ שייך למהלך של חכמה שהוא או ידיעה כללית והקיפית או לימוד עיוני של דברים. כוחה של נשים הוא “בינה יתירה”, משא”כ חכמה ודעת. אמנם מאידך שנשים ג”כ יש להם תוקף של חכמה, ע”י “חכמת נשים בנתה ביתה”, וא”כ מה פשר הדבר, האם התוקף של נשים הוא בינה או חכמה?
(3) האם יש מקור שגאולה אחרונה תלוי בנשים, ואם כן במה ואיך? ואם לולא הנשים היו עושות החלק שלהם להביא הגאולה אבל האנשים לא, (כגון אילו היו רוב בנשים בכלל ישראל או עכ”פ חלק נכבד של נשים בכלל ישראל היו מקפידים מאד על צניעות שזהו עיקר עבודתם, או אם היו משליכים את המכשיר חכם שלהם וכל הקשר שלהם עם המדיה, האם בזה בלבד יכולים הנשים להביא את כל הגאולה, אפי’ אם הגברים אינם עושים את החלק שלהם?
(4) בנוגע לחנוכה ופורים, מהו העומק שההצלה בחנוכה ופורים היו ע”י נשים (אסתר בפורים, וחנה ויהודית בחנוכה)? הרב דיבר על הלימוד המיוחד שלומדים מאסתר שהיתה תמיד חושבת ומדברת עם הקב”ה אף כשהיה בפני אחשווירוש אבל האם יש ג”כ לימוד מיוחדת שלומדים מיהודית וחנה, חנה?
מאד מאד מאד יישר כחך להרב בכל מכל כל ! ישעי’ יהודה

תשובה:

א. סדרה זו הנכנסת לפרטי פרטים אינה שייכת לכולם, אולם ידיעה כללית יסודית תמציתית ראויה לכל.

ב. בינה, חכמת נשים “בנתה”, לשון בינה. ובלשון רבותינו, הבן בחכמה וחכם בבינה. זהו חכם בבינה.

ג. מידת אשה – מלכות. וזהו מדתו של דוד, משיח בן דוד כל שורשו ברות, ושם כסא לאם המלך, לאמה של מלכות.

ד. מועדים דאורייתא ע”י אנשים, דרבנן ע”י נשים.