אם גאוה כוללת את כולם [#11769]

כ"ז אדר התשפ"א

שאלה:

בענין שאלה #11550

אם גאוה כוללת את כולם, האם באמת כמעט כל העולם ניזון “משריפת” חברו, וא”כ במה מתבטאת היהדות שבו?

לא הבנתי איך מתאחד הגאוה עם הענוה. שבפשטות הבנתי שויגבה ליבו בדרכי ה’ הוא הכרה ברוממות המחשבה שלו, בלא הבדלה בינו לזולתו. האם לכך מכוון הרב שליט”א.

תשובה:

א. כן. ניצוצות של אור ה’, אולם לא אור גמור. כי כח הגאוה “אנא אמלוך” שורש כל הרע, ושובר הכלי שראוי היה לקבל האור. ומעתה ניזון אך ורק ע”י ניצוצות ולא אור ממש.

ב. לא. גאוה שלא לשמה, גאה בחלקו, על מנת להגיע ללשמה, אחדות חלקו עם כל כלל ישראל, וזו ענוה.