זיכוך והשגות [#12069]

כ"ב ניסן התשפ"א

שאלה:

שלום לכבוד הרב.
רציתי לשאול
א. האם יכול להיות שאדם יזכה להשגות אמיתיות, 'לראות דברים', וגילוי נשמות וכו' מצד סגולת נשמתו, שמאד משתוקקת לדברים אלו שנים ארוכות, למרות שהוא לא ת"ח גדול, וגם עדיין לא מזוכך מתאוות היתר וכו', אלא לומד ועובד את ה' כפי יכולתו עם עליות וירידות, אמנם יש לו מדות טובות, והרבה רגעים של דבקות אמיתית בה'?

ב. והאם יכול להיות שדווקא ע"י דרגות אלו יגיע להתקדם בתורה ועבודת ה'?

ג. מהי הדרך היותר מסוגלת לאדם כזה להגיע לדרגות אלו?

תשובה:

א. כן.

ב. כן.

ג. נצרך לבנות כלים של תורה, בקיאות ועיון, בהדרגה לפי כוחותיך. ועבודת זיכוך החומר והמידות. כי אם לאו, אין יציבות בבנין, ויש כוחות בלתי מזוככים שיכולים להטותו בקל.