ספרי המוהרא”ש [#12085]

כ"ב ניסן התשפ"א

שאלה:

כל כך הרבה תודה להרב שליט”א.

מה דעת הרב שליט”א בספרי המוהרא”ש – רבי אליעזר שלמה שיק זצוק”ל זיע”א?
דרכו הייתה לכתוב בצורה ארוכה וחוזרת על עצמה, אולם פעמים רבות מרגישים את דבריו גורמים ללב להתחמם ולהבה…

1. האם הספרים ראויים לקריאה לחידושים במחשבת תורת ברסלב?
2. האם כדאי לקרוא את הספרים כאשר מרגישים צורך חיזוק בנפשו?

תודה להרב שליט”א, שוב ושוב!

תשובה:

ספרים אלו מלאים בחיזוק והתעוררות, אולם נצרך לאזנם עם לימוד שכלי קר של עומק לימוד ש”ס ופוסקים. זולת כך, נכנסים לעולם של השתוקקות בלתי מאוזן.

וכן מעט מאוד מהנ”ל, בחינת מעין “קב חומטין”. כי זולת זה נכנס לתנועה של אש רבה מידי.

וכן פעמים אלו שבמשבר נצרך להם הנ”ל, אולם אלו ששוקטים על שמריהם, מתחיל להם מחשבון של שברון, וזהו דבר דק.