צריך מקור לתוקף תוצאת בדיקת הדם [#12075]

כ"ב ניסן התשפ"א

שאלה:

אני זוכר איפשהו שהרב אמר שתוצאות בדיקות הדם אינן תקפות אלא אם כן ניתנות במקום. אני זוכר שקראתי את זה בספרים, ובעלי נזכר שראיתי את זה בספר שתרגם על ידי הרב ארוש, גן הריפוי.

מה המקור לכך?

תשובה:

נא לפנות להנ”ל שאמר כן. לפי זכרוני מעולם לא אמרתי כן.