הנהגת התקופה [#12241]

כ"ט ניסן התשפ"א

שאלה:

קראתי את המאמר אמונה למעשה ונהנתי מאוד מהרעיון של “ונהפכו” הסתכלות מרוממת על המגפה וגם מהחלק הסופי איך לוקחים את זה הלכה למעשה. ובימים האחרונים עלה לי שאלה . שהרי היה כתוב שהעולם לא יחזור למה שהיה . ברצוני לשאול שהרי בפועל אנו רואים שהעולם כן חזר לקדמותו ?

א.  האם הנהגת ה נשתנתה שוב והבורא עולם החזיר את העולם לקדמותו .
ב.  האם הנהגתו שיצא מהמאמר השתנתא וממילא אנו צריכים לנהוג כהנהגה הקודמת ?
ג.  האם כל המצב שנוצר כעת זה עצת היצה’ר ?
 בתודה ובערצה

תשובה:

כיוון שירד אור הכתר לעולם, וכן הטומאה שכנגדו, לא יחזור העולם לקדמותו.

כבר כתבנו בעבר שהקורונה הוא רק כמו המוגלה שיצאה לחוץ שצורתה כתר. אולם מאחורי מוגלה זו עומד עצם החולי, והוא הטומאה הנוראה של המדיה. ובפרט ה”מכשיר החכם”, שחודר יותר ויותר יום יום במהירות לתוך עולם שומרי המצוות, מכשיר בלתי מסונן, ומסונן למחצה לשליש ולרביע.

בתנועה החיצונית יש תנודות, פעם כך ופעם כך, רצוא ושוב, בצורות שונות ומשונות. אולם המביט בעין פנימית רואה את הטומאה רח”ל בפועל, ותולדתה מוכרח – פירוק העולם.