מה לאמר לרב שיש לו מכשיר חכם [#12433]

י"ג אייר התשפ"א

שאלה:

אם יש לי רב וגם ראש ישיבה שיש להם מכשיר חכם, האם יש מקום להגיד להם מוסר על כך ולעורר אותם שהם אינם רואים על איך שהם נופלים לפח של היצה”ר, ואם יש מקום להגיד להם מוסר על כך האם יש לאמר זאת ברכות ובאופן מכובד, או לצעוק עליהם במחאה.

תשובה:

יש להיכנס עמו בדברים באופן של בירור, שבא לדון כתלמיד לפני רבו ולהציע את הצדדים ולשמוע מה דעת הרב בזה, ומתוך כך להכניס כל מה שיודע בנושא באופן של דרך ארץ וכבוד.