מקור החיות [#12445]

כ"ה אייר התשפ"א

שאלה:

איך חי מרגיש כולי מקור החיות הקב"ה 24/7

תשובה:

דבר זה נתבאר בהרחבה בספר בלבבי משכן אבנה, חלק א'.

ובעומק, השגה זו שייכת למדרגת חיה שבנפש, מתוך מדרגות נפש – רוח – נשמה – חיה – יחידה. ויתר על כן, מקור החיות, מקור החיה, ביחידה.