שער הנו”ן דקדושה [#12532]

כ"ה אייר התשפ"א

שאלה:

א) באופן כללי מה הם הדרכים למעשה שבו שהאדם יכול להתחבר לשער הנו"ן דקדושה, והאם יש להגיע לזה או שיכול לקפוץ זה?

ב) מאידך אמר הרב שהאופן להתחבר לשער הנו"ן דקדושה הוא ע"י לשמה (בפרט תורה לשמה ומאידך הרב אמר שהחיבור לשער הנו"ן דקדושה נעשה ע"י לימוד במסירות נפש, ובמקום אחרת הרב אמר שזה נעשה ע"י לימוד באופן התבוננות בדבר והיפוכו. האם נצרך את כל חלקים הנ"ל או שא' מהן מספיק?

ג) האם יכולים להגיע להמדרגה ממש של שער הנו"ן או רק להארה שבה?

ד) אם א' מגיע לשער הנו"ן דקדושה (או עצם המדרגה או הארה או ניצוץ שבו) האם יכולים לחיות אח"כ באותה מדרגה של שער הנו"ן דקדושה באופן כללי בכל החיים שלו, או רק לעיתים?

ה) שאלת השאלות: מהו האופן לפשוטי שאינם בני תורה העם ולנשים, שאין להם את אור התורה, וא"כ אינם יכולים לגלות תורה לשמה או תורה במסירות נפש או לימוד התורה באופן אחדותי, איך הם יכולים לגלות את השער הנו"ן דקדושה בקרבם כדי למלאות החלל הפנימי שבהם שהוא הוא היה הגורם למלאות הריקנות שבהם ע"י האינטרנט ומכשיר חכם? (דבנ"א כאלו אינם רוצים להשמע שהם צריכים לפרוש מהאינטרנט, כיון שהם חושבים שזהו כל התענוג שלהם בחיים ואם לוקחים דבר זה מהם אז הם ירגישו שאין להם תענוג בחיים והם מתפחדים מצורת חיים שאין בו תענוג תמידי להם....)

תשובה:

א. כנ"ל תשובה 12533, אות ו'. ובנוסף לכך כמו ששאלת.

ב. כל חלק מחבר לבחינה אחת בשער הנו"ן. ועל כל אחד לברר את עיקר חלקו איך להתחבר.

ג. ברצוא לשער הנו"ן ממש, בשוב להארה.

ד. כנ"ל, ברצוא כן, בשוב יש עליות וירידות.

ה. כנ"ל, פשיטות, תמימות, דבקות באין עוד מלבדו.