מהות האדם [#12588]

ז' סיון התשפ"א

שאלה:

הרב כתב בספר דע את עצמך שהאדם הוא נשמה קדושה והרע הוא לבוש ,שאלתי הרי יש לבן אדם נפש בהמית ,וכן מה ההוכחה הברורה שהאני של האדם היא הנשמה הטהורה וכל השאר זה לא האני שלו אלא רק לבושים, ומה שהרב הביא ר חיים ויטאל הוכחה מהפסוק ועל בשר אדם לא ייסך לא הבנתי

תשובה:

נפש "בהמית", והוא נקרא "אדם". ובהכרח שזהו רק לבוש לאדם, כי האדם אינו בהמה.

כתוב על "בשר אדם", ולא כתוב על "אדם". משמע שהבשר אינו אדם, אלא נקרא בשרו של אדם, כמו ביתו של אדם, וחמורו של אדם.