כף זכות [#12719]

י"ג סיון התשפ"א

שאלה:

זה לשון שו”ת מספר

#11007

איך צריך להיתיחס למעשה ששוטרים הרגו ילד והאם יש לדון את השוטר שנסע לכף זכות או שלא? תודה רבה

תשובה: מן הדין אין חיוב, כי פורקים עול תורה ומצוות וגדרי דין. אולם ממידת חסידות לדון הכל לכף זכות.
ותמוה דהא בהדיא כתיב [משלי כא יב] ‘משכיל צדיק לבית רשע מסלף רשעים לרע’.

תשובה:

לפי איזה פירוש יש לך קושי?