ענין חילול השם [#12883]

כ"ד סיון התשפ"א

שאלה:

הרב כתב בתשובה: כל “שעושה כדין”, רק אלו שרחוקים מן התורה ומצוותיה, ועל ידי זה נעשה חילול השם, על זה נאמר בזמן זה בפרט, שההנהגה היא באופן של מבדיל בין מקדשי שמו, לבין האחרים. רציתי לשאול: אם למשל, היו שכונות בברוקלין שבהן החרדים היו כמעט היחידים שלא לבשו מסכות ברחוב וכו, – האם זה חילול ה’ כדין או חילול ה’ שלא כדין?

בכבוד רב,

תשובה:

כיוון שהחוק המקומי לא מחייב זאת, ונודע שבין מומחי הרפואה יש שסברו שמועיל לחבוש מסכה, ויש שסברו שאין צורך, ויש שסברו שיותר מזיק מאשר מועיל, הסומך על רופאים אלו, שכך נוהגים במדינות נוספות, יש לו על מה לסמוך בודאי.

וכיוון שידוע לכל שיש שיטה זו ברפואה, אם כך הורו רבני המקום, אין לחוש!