אמונה [#13076]

ג' תמוז התשפ"א

שאלה:

שלום לכבוד הרב
רציתי לשאול מספר שאלות
1. לגבי מחלוקת קורח , מה השורש האמיתי והנכון אליו כיוון קורח בכך שחלק על משה? ומה הטעה אותו
2. לגבי נדב ואביהו כל המדרשים מסתדרים עם כוונתם לתקן את החטא הקדום מלבד המדרש שאמרו מתי ימותו זקנים הללו שזה לא מובן בכלל אם הרב יוכל להסביר מה כיוונו בשורש הדברים בדברים אלו.
3. אם הרב יוכל כן לפרט מדוע שמשיח בן יוסף ימות? מה ימנע את זה?
4. לגבי המתאווים , יש דעה בחזל שאלו הזקנים, בקצה בקצינים, אם אפשר להסביר לעומק מה רצו הזקנים ומדוע נענשו
תודה רבה יישר כח

תשובה:

אשיב בקצרה.

א. כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה’, אור דלעת”ל שעתיד הקב”ה לעשות מחול, והקב”ה יושב בין הצדיקים באמצע. והוא אור העיגולים שהכל שווה, משא”כ משה אור הדעת, אור הקווים.

ב. כל דבר יש בו אור וכלי. עיקר הטעמים דתיקון מצד האור, אולם מצד הכלי יש בו שבירה ולא נתקן בשלמותו כנודע. והדבר מתגלה בפרטות בנפש הבהמית. ומצד כך אמרו מתי ימותו שני זקנים הללו. ויש לו שורש דתיקון באור עצמו שרצו שמדרגת משה ואהרן יתכללו בשורשם, וזהו ימותו, דהיינו מיתה של התכללות.

ג. פגם יוסף באשת פוטיפר. והשורש יוסף מלשון הוספה, וכל המוסיף גורע. וימנע ע”י חיבור תרי משיחין, חיבור יוסף, תוספת, להויה, דוד.

ד. רצונם לדבוק בתאוה של נתאוה הקב”ה להיות לו דירה בתחתונין. כי סוף כל סוף נדבק צד תחתון של נפש בהמית ברצון זה, ואזי יש אף תאוה של נפש בהמית הרוצה את העוה”ז. קצינים מלשון קוצו של יו”ד, ורצו לגלות קוץ עליון בקוץ תחתון, בבחינת “קץ בה” להופכו לתאוה דקדושה.