יחוד ה’ [#12973]

ג' תמוז התשפ"א

שאלה:

א) מהו יחוד ויחוד ה'? האם יחוד הוא שאני מתייחד עם הקב"ה או שאני גורם ע"י מעשה מסוים שהקב"ה מתייחד יותר עם כל העולמות?

ב) האם רק ע"י קריאת שמע האדם מקיים מצות אחדות ה' או שכל פעם שאדם מתקשר לרבש"ע הוא מקיים מצות יחוד ה'?

ג) למה בדברי הרב אין כמעט לשונות של יחוד ויחוד ה', רק בבלבבי חלק ח' וט' יש הגדרות של אחד ואחדות ויחוד, אמנם באופן כללי הרב אינו מדבר להדיא על מושגים אלו בהשיעורים, האם יש סיבה שהרב משמיט ענין זו מרוב השיעורים ?

ד) האם כמעט כולנו (עכ"פ החפצים לעשות קונם) עושים אותו דבר (כמובן עם גוונים שונים וכל א' יש לו חלקי הפרטי שלו) וכולנו עוסקים באותו עבודה של יחוד ה', כולנו לומדים התורה וחושבים על אמונה ותיקון המידות וא"כ כולנו עוסקים ביחוד ה', או שיש רק יחידים עוסקים ביחוד ה' בפועל?

תשובה:

א. כל חיבור של ב' דברים בכל עולם ועולם, ואף בעולם המעשה, הוא יחוד. יחוד השם, שנגלה בו שורש החיבור שהוא חיבור של שמות. ובנפש, הרגשת חיבור לקב"ה.

ב. בכל פעם.

ג. אנו מגדירים בכל דבר מהו היחוד, ועל דרך כלל אנו עוסקים ביחוד אותיות, וביאור כל תיבה ותיבה מה היחוד בה. כל עסקנו אינו אלא ביחוד, ובשורש – יחוד ה', אולם באופן של השכלה. וכן אנו עוסקים בהנהגת ה' וביאור התהליך בכללות הבריאה, תורת היחוד לרמח"ל, ובפרטות, תנועות פרטיות של הנהגת ה', ותנועות פרטיות בנפש. וכן עסקנו לאזן את הנפש, וזהו יחוד מדויק של הכוחות.

ד. יחוד במדרגת חיבור שמות בגילוי רק אצל יחידים. יחוד באופן של חיבור לקב"ה קיים אף הוא לא אצל רובם.