מטרה בקריאת תהילים [#13047]

ח' תמוז התשפ"א

שאלה:

לכבוד הרב שליט"א,

ראשית אנו מודים לרב על האפשרות לשאול שאלות ולקבל תשובות המאירים את החיים בהסתכלות פנימית ויחצונית. רצינו לשאול על התשובה שהרב ענה לנו לשאלה מה המטרה בקריאת תהילים הרה ענה  ד טעמים

טעם ראשון מדרגת דוד -מלכות-תפילה -להתחבר לשורש מדרגת התפילה
א . מה הפירוש להתחבר לשורש מדרגת התפילה ?
ב. איך מתחברים לשורש מדרגת התפילה ?
ג. האם התפילה מ ג תפילות לא מתחברים לשורש מדרגת התפילה ומדוע ואם כן מתחברים לשורש מדרגה התפילה אז מה הצרך בקריאת תהילים לפי הטעם הזה
ד. טעם ג לקריאת תהילים הרב כתב שמתחברים להאיר את הארת אור משיח הגנוז בתהילים. מה הפירוש  שמאיר הארת משיח .על מה זה מאיר או על מי זה מאיר ועוד מה התנאי שבקריאת התהילים תאיר הארת משיח  ?
ה טעם  ד הרב כתב שמעורר מתנת חינם לכאורה יש להבין איך מתעוררת מתנת חינם הרי אדם בקריאת תהילים מתגלה החלק לא לשמה שבנפשו כי הוא מבקש על צרותיו שפוקדים אותו . האם  קריאה זאת יש בה כח לעורר מתנת חינם .ואם כן מדוע ?ו. ואם לא איך צריך לקרוא את התהילים כדי שיעורר מתנת חינם.
ונסיים מעין הפתיחה בהודאה מכל הלב על מתנת חינם שהרב נותן לנו

תשובה:

א. הכרת החסר, שהנברא חסר, לית ליה מגרמיה כלום. והכרה שההשלמה ממנו ית"ש.

ב. הכרה שהכל ממנו ית"ש וכל מה שיש לי אינו שלי, אלא פקדון בלבד ממנו ית"ש, ושינון האמונה שרק הוא עשה עושה ויעשה לכל המעשים.

ג. כי דוד המלך שורשו תפלה – "ואני תפלה", ולכך עיקר החיבור ע"י תהלים, משא"כ ג' תפלות, אבות תקנו, שעיקר מדרגתם, תורה – יעקב, עבודה – יצחק, גמ"ח – אברהם.

ד. מאיר בעולם ועל הקורא. לקרוא בתמימות ובפשיטות.

ה. מבקש מתנת חנם ולא בשכר. וכן אם זך יותר, מבקש על הכלל.