תפקיד האדם [#13466]

י"ז תמוז התשפ"א

שאלה:

האם יש לכל אדם בפרטות תפקיד ייחודי בעולם מעבר לשמירת תורה ומצוות בכללות ,והוא חייב לברר אותו

תשובה:

כן! לפיכך נברא האדם יחידי, ועליו לברר במה הוא "יחידי". וכלשון הרמח"ל בתחילת מסילת ישרים, יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו "בעולמו", בעולמו הפרטי, ולא רק מה חובתו בעולם.