השתדלות [#13559]

כ"ט תמוז התשפ"א

שאלה:

בס"ד
כבוד הרב שליט"א

אלו לומדים כעת את בלבבי ד'
כיצד אדם יכול לשער מהי ההשתדלות המספקת ו/או הנדרשת בכל מקרה ומצב?

בתודה וברכה
כתראל וד"ר אוחנא

תשובה:

אם אחר שעמל באמונה עדיין אינו רגוע, נצרך להוסיף בהשתדלות באופן שאחר ההשתדלות יאמץ לבבו באמונה וירגע. כי לעולם אחר השיעור שמשתדל נצרך שלא יהיה רגוע בהשתדלותו, כי אם רגוע מצד ההשתדלות כשלעצמה זהו חסרון אמונה. ולכך נצרך ששיעור ההשתדלות יהא באופן שאחר השתדלותו אינו רגוע, ורק ע"י האמונה נרגע. ואם עדיין אינו רגוע נצרך להוסיף בהשתדלות, אולם כנ"ל באופן שאינו יושלם הרוגע אלא ע"י אמונה!