ערב רב [#13524]

כ"ט תמוז התשפ"א

שאלה:

שלום לכבוד הרב.

ולכך עיקר בירור הערב רב הוא בעסק התורה, שהרי כתבו בשם האריז”ל שדעת, גימ’ ערב רב. ולכך עיקר בירורם הוא בדעת, לברר כל סוגיא באר היטב. והוא הוא עיקר בירור הערב רב.

אולם ע”מ לבררם בשורש ועי”ז לגלות ברור זה אף בעולם המעשה, נצרך הארת מסירות נפש, שבוקעת עם “עצם” הנשמה, שעליה נאמר “טהורה היא”, ללא עירבוב. והעושה כן דבק בהארת משיח שבעולם, ובהארת משיח שבנפש ונעשה חלק מבירורי הערב רב שזו עיקר עבודת הדור האחרון

האם יוצא מדברי הרב שמי שזכה להגיע לנשמה במידת "סדק" "הפגיע"

גורם עבודת הברור בערב רב ? וקירוב הגאולה ?

תשובה:

כן, באופן חלקי, כן.