דור ישרים [#13828]

כ"ג אב התשפ"א

שאלה:

כבוד מו"ר שליט"א. בתודה על התשובות שהאיר לנו הרב, ברצוני לשאול דעת תורה אודות בדיקות דור ישרים, מה דעת הרב בזה בכלל, והאם הדבר שונה ביחס לעדות הספרדים, האם זו השתדלות המוכרחת או הראויה, או שהיא מיותרת להולכים בתמים. ומה עלינו לעשות בפועל, ועד כמה צריך לעמוד על כך שלא להתקדם עם שידוך עד שיבדקו שני הצדדים ותמצא התאמה. שוב תודה על העבר ועל ההווה, ישלם ה' שכרכם.

תשובה:

השתדלות ראויה לכולם. אפשר לבדוק אפילו בסוף, לא מוכרח לעכב התהליך.