איש ואשה [#14001]

א' אלול התשפ"א

שאלה:

יש שתי דעות בגמרא מהיכן נבראה האשה האם מדו פרצופין או מהזנב,מה זה מלמד למעשה בעומק בקומת הנפש של האיש והאשה וצירופם

תשובה:

זנב – קצה אחרון. ראש – התחלה. יש חיבור מצד תפיסה תחתונה, שהאשה היא הקצה של הבעל, אשתך בירכתי ביתך, בחינת "כלי" ו"חומה" לאיש, דיינו שמצילות אותנו מן החטא – חומה. ואין אשה אלא לבנים – כלי. ויש חיבור מצד תפיסה עליונה, ראש, ובזה איש ואשה "שותפים", שווה בשווה, בקומתם, בחינת רעים אהובים.