המדיה ברור [#14434]

ה' אלול התשפ"א

שאלה:

שאלה במחילה מראש בענין המדיה
לכבוד הרה"ג הרב איתמר שוורץ שליט"א
לאחר עיון רב בשו"תים ובחוברת וחי בהם ובשאר הספרים בסדרות השונות מספר שנים, ושמיעת שיעורים רבים, דעת הרב ברורה ונהירה לאסור כמעט של סוט של מדיה ואינטרנט וכדו' באופן גורף, הסיבות העיקריות מלבד ההלכתיות (שזה לא השאלה כאן) הם סיבות פנימיות שקשורות לענייני חיבור הנפש לשער הנ' דקליפה, גאולה, וכו' וכו'.
הדברים נאמרו ע"י כת"ר בבהירות ובהחלטיות, מיוסדים ברובם על סוג של "השגה" שכך הם פני הדברים. אולי אני טועה אבל כך הבנתי, במחילה רבה מכת"ר.
אני אדם בוגר ישיבות חרדיות ועובד למחייתי בלית ברירה וקובע ב"ה עיתים לפנות בוקר גם ללימוד פנימיות התורה, וב"ה גם לשאר חלקי התורה הק' ומשתדלים וכו' (לא בוחר בבחירות ובהחלט הייתי שמח לא לראות את הטלפון המסונן כחלק מחיינו), יש לי אמונת חכמים חזקה אבל לצערי לאחר שהלך החיים כבלו את ידינו להיות עבדים לאינטרנט והטלפון והכל מתנהל דרך זה כולל שיעורי תורה בדרכים וקבצי לימוד וכו', חסד וכו', כדי להפסיק את השימוש באינטרנט ובטלפון המסונן מדובר בהקרבה עצומה על כל המשתמע.
כשאני רואה מסביב קהילות גדולות מאוד, כולל ת"ח ורבני ערים וכו', משתמשים במידה שהוכשרה, ונראה בעיניי לפחות בחיצוניות הדברים כי הסיכוי שדוקא הם לא יזכו לגאולה ולאור ה' בשעה שנראה שהם כן חיים תוך שמירת תורה ומצוות וחיבור לה' וכו', זה לא נראה כך.
בכדי לתת את ההקרבה הנדרשת לפי מה שהרב אומר, אני לא מתחייב במאה אחוז לעלות לדרגת נעשה ונשמע מיד, אבל כן יעזור מאוד אם הייתי שמח לדעת יותר על אופן ההשגה של הדברים בבהירות גדולה כל כך ובהחלטיות כתורה מסיני תוך כדי לקיחת אחריות על פרנסה וכדו'. במחילה רבה רבה מכבודו (מה שאמרו או אומרים רבנים אחרים גדולים ככל שיהיו אני לא רוצה כעת לעסוק בכך מהסיבה הפשוטה שיש הרבה שמועות ומכתבים, ואין לפחות לי אישית דרך לוודא או לשאול שום דבר בנושא באופן ברור).
תודה רבה ומחילה.

תשובה:

כמו שבדור לפני השואה רבנים חשובים ונכבדים נפלו בטעות הציונות והשתתפו עמהם, וחלקם עם כוונה טהורה, אולם לא ירדו לסוף עניינו של הדבר. וכבר אמר הרב מבריסק, אבא זצ"ל, ר' חיים, ראה מה יקרה בעוד עשרים שנה, ואני, רואה מה קורה היום, אולם רוב רובם לא רואים גם זאת. וכן הדבר בדורנו שאף רבנים חשובים נופלים בענין זה, כדרך שנפלו בציונות רבנים חשובים וקהילות גדולות, כולל ת"ח ורבני ערים וכו'.
לצורך הכרת והבנת מהות התהליך שבתוכו אנו נמצאים, נצרך הבנה שורשית וברורה במהות שער הנו"ן של הטומאה, שמהותו כלל כל כוחות הטומאה יחדיו. ונצרך הכרת המציאות של מכשירים אלו, שכלול בתוכם "הכל". תולדת ידיעות אלו מבהירה באופן ברור שכלי זה הוא הוא שער הנו"ן בהתגלמותו בפועל.
ויש בו ב' חלקים. א. מצד התוכן, שכולל בתוכו כל הטומאות שבעולם, ובעומק מערב טוב ורע יחדיו, כל הטוב עם כל הרע. ב. מצד כח המשיכה שבו, שעל זה אמרו חז"ל במסכת ע"ז, דכיון דאדיק ביה כמינות חשיבא. וברור הדבר שכלי זה יש לו משיכה פנימית עצמית, שאין לשום דבר אחר בעולם. ולכך אנו רואים את עומק ההתקשרות של בני אדם למכשיר זה. וחלק זה השני שייך מאוד מאוד אף במכשירים מסוננים מכל הסוגים.