רבי שאינו תואמת לשורש נשמתי [#15307]

כ"ד תשרי התשפ"ב

שאלה:

א) יש לי רבי שמכיר אותי אישית כמה שנים ויש לו תפיסה בכוחות הנפש אבל אני חושש מאד שנשמתו אינו תואמת לשורש נשמתי, ועכשיו הוא התחיל להדריך אותי בהדרכה מפורטת יותר. ויש לי בעיא מסוים להרבה שנים ועכשיו הבעיא נתגדל באופן חריג יותר, וא"כ השאלה הוא שאנני יודע אם יש לי להמשיך לפנות לו לקבל הדרכה שלו להבעיא שלי, כיון שנשמות שלנו מסתמא אינו מאותו שורש. מה דעת הרב שליט"א בזה? ב) הבעיא הוא שאיני יכול להחזיק לזמן רב שום סדר יום או שום מהלך של התמודדות, ואין אני מגיע לכלום משום זה כיון שכל התהליך הרוחני שלי הוא כמו בניני פיסום ורעמסס שנופלים לאחר זמן מה. מה עצת הרב שליט"א בזה? תודה רבה מאד להרב שליט"א, וגמר חתימה טובה להרב שליט"א.

תשובה:

א. רק בדברים שאין בהם סתירה מהותית, ולקבל "מבט", ולא בהכרח נקודות למעשה. ב. לקחת נקודה קטנה, ולהחזיק בה זמן רב.