תכלית [#14524]

כ"ד תשרי התשפ"ב

שאלה:

האם אפשר לומר שכל תכלית חיי האדם הוא לבטש את הגאוה שלו, ושיתחבר ליסוד האין שלו, ויכיר פחיתותו, ולזה באים כל ייסוריו וכאביו

תשובה:

כן, ועל ידי זה יכלל ביש האמיתי בשמחה!