שוב? בלבבי משכן אבנה [#15336]

כ"ה תשרי התשפ"ב

שאלה:

בס"ד

מבואר בשיעור הראשון של הרב
שיתכן שהתיקון של האדם הוא ב5 דקות
שאר הזמן צריך לעבוד על לבנות את הבית

שאלתי היא:מדוע זה כך?
הרי אם האדם כבר בנה את הבית בגלגול הקודם
מדוע צריך לבנות אותה שוב

תשובה:

באופן כללי, נצרך לחזור לחלק שתיקן בעבר ע"י עובדה בגלגול זה, ואח"כ להשלים פרטי החלקים שלא הושלם בגלגול הקודם.