מה קודם זיכוך הגוף או הנפש? [#16475]

ג' כסלו התשפ"ב

שאלה:

האם יותר ראוי לעבוד על זיכוך הגוף (ריחוק מתענוגי עוה"ז) תחילה, או תחילה לעבוד על זיכוך הנפש (מידות)? או אולי לעבוד על שניהם בב"א?

בכבוד רב,

תשובה:

זה תלוי בכל אדם מה יותר עכור אצלו, ומה מעכב אצלו יותר את עבודת ה' כראוי.