חיסונים [#16506]

ד' כסלו התשפ"ב

שאלה:

שלום כבוד הרב,

רציתי לשאול את הרב האם מותר לתת חיסונים היום לנו ולילדינו אם ידוע שהם מכילים עוברים של ילדים שהפילו האמהות שלהם בין של גויים בין אפילו לא עלינו של יהודים ,מכילים חלקי מוח מקופים ומחיות טמאות וכו... וכו....
ואם כן איך זה יכול להיות הרי זה נכנס למערכת הדם בסופו של דבר, ומה ההבדל אם זה נכנס דרך מערכת הבליעה לבין דרך השריר. הרי מה שחשוב בסופו של דבר זה איך זה משפיע על הנפש שלנו ושלא יטמא אותנו, שהדם הוא הנפש ובין דרך חיסון בין דרך בליעה זה מגיע למערכת הדם ?

תודה רבה לכבוד הרב.

תשובה:

אף איסורי הנאה, לא נאסר אלא כדרך הנאתו, ולכך אין כאן איסור דיני, בכל אופן.

לצערנו הרבה ממה שנכנס לגופינו רחוק מלהיות נקי וטהור, הן מאכלים והן שאר הדברים הנכנסים לגופות בני האדם בדור זה באופנים נוספים.

ובוודאי שדבר בלתי טהור אף שאין בו איסור אם נכנס לגוף האדם, פוגם קדושתו. אי כי אינני יודע כלל ממה מורכב חיסון זה, לכל סוגיו.