המדיה והקיצוניים [#16416]

ז' כסלו התשפ"ב

שאלה:

בס"ד
כבוד הרב לאי"ט,
לפני כמה שבועות הי' הפסקה במערכת ה"ווטס אפ" (מסוג המכשירים שמשיחים בהם, ממדי'ה החדש) לכמה שעות. לאחר מכן, נכתבו מאמרים בעיתונים על הפחד והבהלה שנפלו על כמה וכמה מהציבור החרדי שהם משתמשים בזה מאוד להתקשר עם קרוביהם וכו'. הובאו שם דברי כמה חרדים (בשמם) על אודות הבהלה. גם ביארו שם איך אותו מערכה היא האמצעי שדרכה מפרסמים כמה וכמה שמועות של שקר לציבור החרדי בפרט בענין התנגדות ללבישת מסכות והחיסון וכו'. כנראה יש קשר בין הקיצוניים המשתגעים בענינים אלו והערב רב שעובדים את המדי'ה. מה עושים אם אותם שעוד נשארו קצת מיושבים בדעת, הם חלק כ"כ קטן מהציבור? בודאי אין להתיאש. אבל צריכים חיזוק גדול לזה.

תודה מראש

תשובה:

בוכים לקב"ה מעומק הלב והנשמה.