דיני נפשות בבתי הדין [#16699]

י"א כסלו התשפ"ב

שאלה:

שלום כבוד הרב,
א. אני יודע שעל פי התורה הקדושה אסור לדון בבתי דין שהם לא על פי דין תורה וכל מי שעושה כן כמרים יד בתורת משה. האם הבנתי נכון?
ב. האם יש מקרים בהם מותר לדון בערכאות (בתי דין שלא על פי דין תורה)? ובתמצית אם הרב יוכל לומר מה הם המקרים תודה רבה !!
ג. האם בבתי דין התורניים היום דנים גם בדיני נפשות? (למשל- מקרים של פלוני שרצח את פלוני הוא יכול לפנות לבית דין תורני על כך?
ד. והיום כשאין סנהדרין ואין סקילה שריפה הרג וחנק אז אין מחייביםמענישים? במה כל זה מומר?
ה. האם זה נכון שבבתי הדין התורניים ה' יתברך שורה שם ונותן בדעת כל הדיינים את הרעיונות והסיעתא דשמיא לדון ולכוון לאמת מה שאין כן בבתי דין שלא על פי תורה? וצריך להתפלל עליהם שלא יטעו בדין?
תודה רבה כבוד הרב!! ה' ישמור אתכם סליחה על ריבוי השאלות זה ממש ממש חשוב לי לדעת.

תשובה:

א. כן.

ב. כן, באופן שלא ציית דינא. וכן כדי להציל מידם של עכו"ם. וכתב רב שרירא גאון ז"ל, כל המורד בדין מתרין בו תחלה התראה מפורסמת ואם אינו מקבל מעידין עליו לפני הערכאות וגובין ממנו. ועיין תומים (סימן כו, אות ב).

ג. לא.

ד. לא הבנתי השאלה.

ה. אם כוונתם לשם שמים, ונצרך תפלה.