דעת הרב על הדברים [#16619]

י"א כסלו התשפ"ב

שאלה:

לכבוד מורי ורבי שליט"א, אשמח להציג בפניו 'חבורה' שכתבתי בעניין 'מלאכת הוצאה' ולקבל את דעתו על הדברים, תודה רבה!כדי

לראות את המסמך בן חמישה עמודים---

דעת הרב על הדברים [16619]

תשובה:

לצערי לא אוכל להשיב, מפני שעל ידי זה יפנו רבים לשלוח דברי תורה שלהם, ואין בכוחי לעמוד בכך בזמן ובנפש, בתקוה להבנה, חזק ואמץ.