נפש האלוקית [#16494]

י"א כסלו התשפ"ב

שאלה:

שלום רב
מה היא הנפש האלוקית ומה ההבדל בינה לבין הנשמה

תשובה:

נפש האדם נחלקת לחמשה חלקים, נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. נפש – כח המעשה. רוח – כח הדיבור. נשמה – מחשבה. חיה – חיבור למקור החכמה. יחידה – רצון, עד כדי שמחה, שהוא שלמות הרצון.