לימוד קבלה [#16825]

י"ז כסלו התשפ"ב

שאלה:

בהוראת מדריך אני מקיים מצוות עונה בפתיחות והנאה [לא כנגד ההלכה ח''ו] ואני מרגיש שזה ממש נוגד את דרך רבותינו ואיני ראוי ללמוד קבלה האם זה הרגשה נכונה וצריך להפסיק את הלימוד, ואם כן איך אפשר לצאת מההרגל שנכנסתי אליו שלא ברצוני אלא בעצות של מדריך שחפץ בשלום בית

תשובה:

בנתיים ללמוד מוסרי הזוה"ק. יש להקטין בהדרגה הקשר הגופני הבלתי טהור, ולחזק הקשר הנפשי, בשום לב שימה רבה למדרגת רעייתו וליכולותיה, ודו"ק היטב.